חוק ביטוח סיעוד

הנו גמלת שירותים הניתנת על פי חוק למבוטחים המתגוררים בביתם ונזקקים לעזרת הזולת בפעולותיהם היומיומיות כגון: רחצה, הלבשה, אכילה, הליכה, ולנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם. גמלת הסיעוד משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לנותן שירותי הסיעוד. נותן השירות יכול להיות רק מי שהוכר על ידי משרד העבודה והרווחה והמוסד לביטוח לאומי כספק שירותי סיעוד.

מי זכאי לקבלת גימלת סיעוד?

 • תושב ישראל שמלאו לו 65 שנים ותושבת ישראל שמלאו לה 60.
 • הכנסות המבוטח אינן עולות על הסכום הקבוע בתקנות ביטוח לאומי ( ליחיד- סכום השכר הממוצע על פי חוק הביטוח הלאומי כפול 1.5, לזוג- הסכום כפול 2.25).
 • המבוטח אינו מקבל קצבה לשירותים (קצבה מיוחדת לנכה עבודה או לנכה כללי) ואינו מקבל שעות טיפול והשגחה מאוצר המדינה.
 • המבוטח זקוק במידה רבה לעזרת הזולת בפעילות היום יום או זקוק להשגחה למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
 • המבוטח מתגורר בבית אבות במחלקת עצמאיים בלבד והשהות שלו לא ממומנת על ידי הקופה הציבורית.
 • את מידת תלותו של המבוטח בעזרת הזולת, וכן את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה, יקבע המוסד לביטוח לאומי על פי הערכתה של אחות משרד הבריאות.

איך לתבוע גימלת סיעוד?

 • יש למלא טופס התביעה לגמלת הסיעוד בצירוף אישורים על הכנסות (פרט לקצבאות ביטוח לאומי), וחוות דעת מהרופא המטפל. את הטפסים יש למסור בסניף הבטוח הלאומי שבמקום מגורך. פנה אלינו, אנו נסייע לך בהגשת הבקשה ללא עלות!
 • לאחר הגשת התביעה תגיע אחות מטעם משרד הבריאות לבית המבוטח לצורך ביצוע הערכה תפקודית. האחות תקבע האם המבוטח זכאי לגמלה על פי מבחנים שנקבעו בחוק לגבי מידת התלות בזולת ואת אחוז הגמלה אשר תוקצב למבוטח במידה וימצא זכאי לגמלת סיעוד.
 • במידה ובקשתו של המבוטח אושרה תיערך עבורו תכנית טיפול בהתאם לצרכיו.
 • במידה והמבוטח נדחה לאחר הבדיקה ניתן להגיש בקשה חוזרת רק לאחר 6 חודשים. במידה והמבוטח נדחה לאחר הבדיקה וחלה הרעה מוחשית במצבו ניתן להגיש בקשה חוזרת, מיד.
 • על החלטת המוסד לביטוח לאומי ניתן לערער בפני בית דין לעבודה בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה.

שיעורי הגמלה

את על פי תוצאות בדיקת האחות יוחלט אם הקשיש זכאי לגמלת סיעוד ולשיעורה:

 • גמלת 100% – 9.75 שעות שבועיות
 • גמלת 150% – 15.5 שעות שבועיות

הקרן לרווחת ניצולי השואה בישראל

הקרן לרווחת ניצולי השואה בישראל הינה קרן הממומנת על ידי תרומות מהארץ ומחו"ל.

מי זכאי :

מי שמקבל גמלת 150% מהמוסד לבטוח לאומי ( יש לצרף אישור על קבלת גמלת סיעוד).

שירות קצר מועד ( 3 חודשים) להחלמה לאחר אשפוז בהמלצת עובדת סוציאלית ובאישור הרופא המטפל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *