חוק ביטוח סיעוד

הנו גמלת שירותים הניתנת על פי חוק למבוטחים המתגוררים בביתם ונזקקים לעזרת הזולת בפעולותיהם היומיומיות כגון: רחצה, הלבשה, אכילה, הליכה, ולנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם. גמלת הסיעוד משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לנותן שירותי הסיעוד. נותן השירות יכול להיות רק מי שהוכר על ידי משרד העבודה והרווחה והמוסד לביטוח לאומי כספק שירותי סיעוד.

להמשיך לקרוא חוק ביטוח סיעוד